Prokupac

Prokupac

Prokupac Beograd je jedna od najvećih destilerija u Istočnoj Europi, a u poslednjoj četvrtini stoljeća je proizvedeno 54 993 998 litara ove rakija.
Prokupac Manastirka je dobila stotine domaćih i međunarodnih medalja i nagrada za svoju izvanrednu kvalitetu!