Kupac može vratiti neotvorenu i neoštećenu robu u roku od 7 dana od prijema.

 

Kada tastebrandy.de pregleda vraćenu robu i utvrdi da je ona u zadovoljavajućem stanju, iznos zadužen s kupčeve kreditne kartice / računa za naručenu robu bit će vraćen na Klijentovu kreditnu karticu / račun. Iznos koji je terećen s Klijentove kreditne kartice / računa za pošiljku / isporuku neće se ponovno teretiti. Troškovi vraćanja robe na tastebrandy.de neće se ponovno obračunavati, već se oduzimaju od iznosa koji se vraća na Kupčevu kreditnu karticu / račun. Izvršit ćemo povrat preostalog iznosa na račun Kupca u roku od tjedan dana od dana kada primimo robu.

 

Ako tastebrandy.de otkaže ugovor, uplatit će na klijentovu kreditnu karticu/račun cijeli prethodno uplaćeni iznos. Ako je pošiljka poslana Kupcu i vraćena na tastebrandy.de, samo iznos koji se odnosi na naručenu robu, a ne na troškove dostave, bit će vraćen na Klijentovu kreditnu karticu / račun.

 

Ko plaća povratnu pošiljku?

  1. tastebrandy.de ako smo isporučili robu koja nije naručena. Zamijenit ćemo je o svom trošku,
  2. tastebrandy.de, ako je roba iz bilo kojeg razloga manjkava
  3. kupac, ako kupac robu više ne želi, a tastebrandy.de je pravilno izvršio narudžbu.

Kupac je isključivo odgovoran ukoliko pošiljku vrati natrag pošiljatelju. Sve dodatne troškove koji se odnose na vraćanje paketa tastebrandy će odbiti od iznosa koji će biti vraćen kupcu. To znači da ćemo vam vratiti novac ako ne primite naručenu robu.

 

Kompenzacija za oštećenu robu

 

Ako roba koja se isporučuje Kupcu nije ono što je Kupac naručio ili je oštećena ili neispravna ili je isporučena neispravna količina, kupac mora o problemu obavijestiti tastebrandy.de e-mailom u roku od 5 radnih dana od isporuke robe koja je u pitanju. U suprotnom, Kupac neće imati pravo na neki od dolje navedenih načina kompenzacije.

 

Ako tastebrandy.de otkrije da je riječ o pogrešci Prodavatelja, u skladu s našim pravilima, štiteći Kupčeva prava: (A)  nadoknadit ćemo bilo koji nedostatak ili neisporuku ili (B) vratiti kupcu cjelokupni ili dio iznosa koji je plaćen od strane kupca za predmetnu robu na bilo koji način po izboru tastebrandy.de.

Otkazivanje narudžbe – Pisani prigovor kupca

U slučaju nezadovoljstva Kupca s uslugama Prodavatelja, može se uputiti pisani prigovor putem preporučene poštanske pošiljke na adresu Nova logistika d.o.o., Duga 55, 32000 Vukovar ili putem e-maila office@tastebrandy.de. Ukoliko Kupac želi uložiti prigovor iz područja zaštite osobnih podataka, isto može učiniti putem iste e-mail adrese.