Tastebrandy.de uključuje područja u kojima se od kupca traži da unese podatke o sebi. Sve informacije koje nam Kupac pošalje putem ove web stranice podležu uslovima naše Politike privatnosti i kupac nam daje besplatnu licencu za korišćenje takvih podataka u svrhe navedene u tim pravilima.

 

Ne prodajemo, iznajmljujemo ili na bilo koji drugi način prenosimo osobne podatke kupca bilo kojoj trećoj strani ni pod kojim uslovima. Nemački sudovi i druga službena tela izuzeti su od ovog pravila, samo ako imaju službeno ovlašćenje za dobijanje osobnih podataka našeg kupca od nas.

 

Ponude dajemo samo putem e-pošte

 

Nećemo komercijalno prenositi osobne podatke kupca trećoj strani.

 

Prikupljamo:

 1. ime i prezime,
 2. adresa za naplatu,
 3. adresa za dostavu,
 4. e-pošta,
 5. datum rođenja,
 6. telefonski broj,
 7. pol,
 8. broj lične karte ili broj pasoša.

 

Od preduzeća prikupljamo sledeće podatke:

 1. naziv,
 2. adresa registracije,
 3. adresa za dostavu,
 4. telefonski broj,
 5. e-pošta,
 6. PDV broj.

 

Osobne podatke kupca koristimo samo za vlastite potrebe: 1. dostava robe, 2. analiza tržišta i prodaje i 3. informiranje kupaca o vlastitoj prodaji.