Kupac može vratiti neotvorenu i neoštećenu robu u roku od 7 dana od prijema.

 

Kada tastebrandy.de pregleda vraćenu robu i utvrdi da je u zadovoljavajućem stanju, iznos naplaćen sa kreditne kartice / računa kupca za naručenu robu biće vraćen na kreditnu karticu / račun klijenta. Iznos zadužen sa kreditne kartice klijenta / fakture za isporuku / isporuku neće biti ponovo terećen. Troškovi vraćanja robe na tastebrandy.de neće se preračunati, ali će se odbiti od iznosa vraćenog na kreditnu karticu / račun kupca. Preostali iznos ćemo vratiti na račun kupca u roku od jedne nedelje od dana kada primimo robu.

 

Ako tastebrandy.de otkaže ugovor, platiće čitav prethodno uplaćeni iznos na kreditnu karticu / račun klijenta. Ako se pošiljka pošalje kupcu i vrati na tastebrandy.de, samo će se iznos koji se odnosi na naručenu robu, a ne troškovi isporuke, vratiti na kreditnu karticu / račun klijenta.

 

Ko plaća povratnu pošiljku?

  1. a) tastebrandy.de ako smo isporučili robu koja nije naručena. Mi ćemo izvršiti zmenu o svom trošku,
  2. b) tastebrandy.de, ako je roba iz bilo kog razloga neispravna
  3. c) kupac, ako kupac više ne želi robu, a tastebrandy.de je pravilno poslao porudžbinu.

Kupac je jedini odgovoran ako pošiljku vrati pošiljaocu. Svi dodatni troškovi u vezi sa vraćanjem paketa odbit će se od iznosa koji će biti vraćen kupcu. To znači da ćemo vam vratiti novac ako ne dobijete naručenu robu.

 

Naknada za oštećenu robu

 

Ako roba isporučena kupcu nije ona koju je kupac naručio ili je oštećena ili neispravna ili je isporučena neispravna količina, kupac mora da prijavi problem putem e-pošte tastebrandy.de u roku od 5 radnih dana od isporuke predmetne robe . U suprotnom, Kupac neće imati pravo ni na jedan od dole navedenih metoda kompenzacije.

 

Ako tastebrandy.de utvrdi da je greška Prodavca, u skladu sa našim smernicama, štiteći prava Kupca: (A) nadoknadićemo svaki nedostatak ili neisporuku ili (B) vratiti Kupcu ceo ili deo iznosa koji kupac plaća za predmetnu robu na bilo koji način po vašem izboru tastebrandy.de.

Pisana žalba kupaca

U slučaju nezadovoljstva Kupca uslugama Prodavca, pismeni prigovor se može poslati preporučenom poštom na adresu Nova logistika d.o.o., Duga 55, 32000 Vukovar ili putem e-maila office@tastebrandy.de. Ukoliko Kupac želi da uloži prigovor u oblasti zaštite podataka o ličnosti, isto može učiniti putem iste e-mail adrese.