Ova Pravila regulišu korišćenje veb sajta tastebrandy.de pri kupovini robe, kao i politiku privatnosti. Obavljanjem kupovine izjavljujete da ste saglasni sa ovim Pravilima. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uslova, nemojte pristupati ili na drugi način koristiti tastebrandy.de ili bilo kakve informacije sadržane na ovoj web stranici.

Opšte informacije o nama

 

Naše ime: tastebrandy.de je vlasništvo Nove logistike doo Vukovar, Hrvatska,  nemački PDV ID DE02621958507

 

 

Prodaja maloletnicima

Tastebrandy.de (Prodavac) ne prodaje alkohol osobama mlađim od 18 godina, zbog naših lokalnih zakona. Korišćenjem ove stranice Kupac potvrđuje da je on stariji od 18 godina. Kroz korišćenje ove stranice Kupac potvrđuje da je osoba koja prima pošiljku alkoholnih pića od tastebrandy.de starija od 18 godina. Ako to ne učinite slažete se s ovim uslovima korišćenja, nemojte koristiti ovu stranicu.

Prema nemačkim zakonskim propisima, Jugendschutz, dvostruko proveravamo legalnu dob pijenja naših potencijalnih kupaca:

  1. Tokom postupka narudžbe potencijalni kupac mora predočiti svoj broj lične karte ili broj pasoša ili međunarodni broj pasoša. Broj se proverava u bazi podataka Schufa.
  2. Kod dostave pošiljke kupac će morati predočiti svoj pasoš ili ličnu kartu.

Ako potencijalni kupac ne ispuni naše kriterijume tokom svakog od ova dva koraka, transakcija će biti zaustavljena ili prekinuta i pošiljka će biti vraćena u naše skladište.

 

Redosled

 

Prihvataju se samo narudžbe popraćene ispravno i potpuno popunjenim obrascem narudžbe. Narudžba se smatra ponudom za zaključenje ugovora o kupovini nakon dovršetka narudžbe. Kupoprodajni ugovor zaključuje se nakon potvrde narudžbe od strane Prodavca i plaćanja robe od strane kupca.

 

Cene

 

Kupac ovim izjavljuje da je upoznat s prodavačevim cenama utvrđenim u evro valuti i dostupnim na web stranici www.tastebrandy.de. Plaćanje robe može se obaviti na bilo koji način plaćanja koji je prihvatila naša licencirana tvrtka za internetske procesore. Sve cene uključuju nemački PDV od 19%, što je izričito navedeno uz cenu, kao i nemačku akcizu.

Izvršenje ugovora

 

Kada kupac izvrši internet narudžbu (postavljanje odabrane robe u tzv. “Korpicu” ili “vašu korpu” klikom na dugme “dodaj u korpicu” i popunjava sve tražene podatke na svim obrascima koji se prikazuju nakon klika ikonu “check out”), a plaća naručenu robu, tastebrandy.de potvrđuje narudžbu putem e-maila poslanog kupcu kojim ga obaveštava da je narudžba prihvaćena.

Sledećeg radnog dana kupac dobija još jedan e-mail od tastebrandy.de kojim se potvrđuje da je platna transakcija prihvaćena i da je naša naručena roba preuzela dostavna tvrtka. U istom e-mailu tastebrandy.de vam šalje broj za praćenje pomoću kojeg možete pratiti svoju pošiljku. Ovaj posljednji korak znači da je ugovor, čiji je predmet kupovina robe između tastebrandy.de i njegovog kupca, zaključen.

 

Otkaz ugovora

 

Kupac može otkazati ugovor sa tastebrandy.de za naručenu robu u bilo kojem trenutku do kraja drugog dana od datuma kada primite naručenu robu. Kupac ne mora Prodavcu navesti razlog za otkazivanje ugovora. Da bi mogao otkazati ugovor, Kupac mora obavestiti tastebrandy.de e-mailom i vratiti robu na registrovanu adresu Prodavca, o troškovima i riziku kupca.

Ko plaća povratnu pošiljku?

  1. tastebrandy.de ako smo isporučili robu koja nije naručena. Zamenimo ga o svom trošku,
  2. tastebrandy.de, ako je roba iz bilo kojeg razloga manjkava
  3. Kupac, ako kupac više ne želi dobra.

 

Tastebrandy.de može otkazati ugovor ako: (A) naručena roba nije dostupna iz bilo kojeg razloga, (B) roba je neizdrživa iz bilo kojeg razloga, (C) Kupac je nedostupan na navedenoj adresi.

 

Ograničenje odgovornosti za kupca

 

Imajte na umu da je tastebrandy.de odgovoran za pošiljku dok ne dođe do kupca

 

Kupac je odgovoran za poštovanje svih važećih propisa i propisa koji utiču na njegovu kupovinu i naknadnu upotrebu naručene robe.

 

Tačnost

 

Trudili smo se osigurati da su podaci na ovoj web stranici ili dostupni na njima tačni, ne zavaravajući i sigurni, međutim, moguće je da su informacije zastarele, nepotpune, netačne ili su treće strane bile zamenjene i tastebrandy.de ne daje nikakvo jamstvo za njegov integritet, celovitost ili tačnost.

 

Linkovi

 

Veze do ove web stranice su dopuštene, iako Tastebrandy.de zadržava pravo povući takvo dopuštenje u bilo kojem trenutku, pod uslovom da su veze napravljene samo na početnoj stranici ove web stranice. Tastebrandy.de takođe može sadržavati veze na druge web stranice. Kupac priznaje i saglasan je da tastebrandy.de nije odgovoran za dostupnost ili tačnost takvih web stranica ili sadržaja, oglašavanja ili proizvoda na dostupnim s takvih web stranica ili resursa.